Nieuws

Nieuws

SelectaDNA genomineerd voor Horses product van het jaar

24 November 2016

Vanaf 24 november tot en met 31 december 2016 kunt u stemmen op uw favoriete hippische producten, diensten en opleidingen! In elke categorie kunt u eenmaal uw stem uitbrengen. Na de stemronde volgt in januari de jurybeoordeling. De stemmen en de jurybeoordeling tellen allebei mee in de einduitslag. In februari 2017 worden de uiteindelijke winnaars bekendgemaakt.

Sliedrecht zet SDNA Autokit in tegen auto-inbraken

11 October 2016

De gemeente Sliedrecht gaat tijdens het Donkere Dagen Offensief (oktober tot maart) de strijd aan tegen auto-inbraken. Daarvoor wordt een speciale methode ingezet: chemisch DNA. Sliedrecht is de eerste gemeente in Nederland die dit middel inzet tegen de vele auto-inbraken. Auto's en auto-onderdelen die behandeld zijn met chemisch DNA, kunnen direct gekoppeld worden aan de rechtmatige eigenaar en worden daarmee onaantrekkelijk om te stelen en door te verkopen.

SDNA onderdeel van SVOW veiligheidsprogramma

28 December 2015

De Stichting SVOW streeft naar een veilige leefomgeving voor ouderen en zorgbehoevenden en wil het gevoel van gekrenkt vertrouwen bij hen helpen herstellen.

Uit onderzoeken blijkt dat in 2014 minimaal 30.000 ouderen slachtoffer zijn geworden van financiële malversaties en diefstal van waardevolle bezittingen, met een schadepost van tientallen miljoenen euro’s. Bijna altijd gebeurt dit vanuit hun directe vertrouwensomgeving. Familie, vrienden of zorgverleners die zichzelf verrijken aan de bezittingen en het geld van degene wiens zorg aan hen is toevertrouwd.

Het beleid van de overheid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd neemt de vergrijzing in Nederland toe. Het is daarom te verwachten dat deze cijfers alleen maar toenemen.

Daar gaat de Stichting SVOW wat aan doen door een pakket aan preventieve diensten te ontwikkelen, deze aan de doelgroep te (laten) verstrekken en bij eventuele misstanden de doelgroep te ondersteunen bij het doorbreken en het stoppen hiervan. Tevens zullen wij helpen bij het herstellen van het gekrenkte vertrouwen van deze groep.

Een van de maatregelen die de ouderen kunnen treffen is het markeren van hun eigendommen met DNA-markering.

Samenwerking met Hoffmann

23 December 2015

Hoffmann is sinds 1962 marktleider op het gebied van bedrijfsrecherche en fraudepreventie.  Denk aan onterecht ziekteverzuim, interne diefstal en oneigenlijk internetgebruik. De filosofie daarbij is dat medewerkers zowel de zwakste als de sterkste schakel in de beveiliging tegen fraude zijn.

 

Hoffmann heeft drie afdelingen: Bedrijfsrecherche, ICT-Security en Consultancy & Opleidingen. Deze afdelingen vullen elkaar in de verschillende diensten perfect aan. En omdat wij een brede expertise in huis hebben, kunnen wij al uw beveiligings- en fraudevragen geheel zelfstandig beantwoorden.

 

SDNA en Hoffmann zijn al geruime tijd samenwerkingspartners. Vanuit onze expertises weten we voor de verschillende vraagstukken de diverse middelen van SDNA succsvol in te zetten. Hoffmann is bekend met de materie en beschikt inmiddels ook over de benodigde opsporingsmiddelen.

 

Zit u met een vraagstuk? Schroom dan niet om contact op te nemen.

DNA tegen inbraak

17 December 2015

In de periode tussen november en april vinden meer woninginbraken plaats. Daarom vindt in deze periode ook het Donkere dagen offensief plaats, waarbij politie vaker surveilleert en gemeente de hulp inroept van bewoners. Hen wordt gevraagd extra goed op te letten, de tips op te volgen van het preventieteam of deel te nemen aan Burgernet.

Zuidoost gaat nog een stap verder. In de wijken waar relatief vaker wordt ingebroken,
kunnen bewonersgroepen een DNA setje aanvragen, waarmee je waardevolle bezittingen kunt voorzien van een unieke, vrijwel niet te verwijderen DNA-markering. Bron: Amsterdam editie Zuidoost 17 december 2015.