Nieuws

Nieuws

DNA tegen inbraak

17 December 2015

In de periode tussen november en april vinden meer woninginbraken plaats. Daarom vindt in deze periode ook het Donkere dagen offensief plaats, waarbij politie vaker surveilleert en gemeente de hulp inroept van bewoners. Hen wordt gevraagd extra goed op te letten, de tips op te volgen van het preventieteam of deel te nemen aan Burgernet.

Zuidoost gaat nog een stap verder. In de wijken waar relatief vaker wordt ingebroken,
kunnen bewonersgroepen een DNA setje aanvragen, waarmee je waardevolle bezittingen kunt voorzien van een unieke, vrijwel niet te verwijderen DNA-markering. Bron: Amsterdam editie Zuidoost 17 december 2015.

Stadsdeel Zuidoost gaat inbraken te lijf

16 December 2015

Het wordt het dievengilde in stadsdeel Zuidoost nog moeilijker gemaakt om in te breken. Het stadseel staat weliswaar nu op de derde plaats van de zeven als veilig stadsdeel genoteerd. Toch wordt er nog een extra investering gedaan om bewoners te wijzen op dat ze zelf het risico van inbraak in woningen kunnen verkleinen.

In Holendrecht oost komen preventieadviseurs Veilig Wonen langs om zogenoemde DNA markeringssetjes aan bewoners te overhandigen. Bron: Echo Amsterdam 16 december 2015.

Wederom minder koperdiefstallen op het spoor

12 August 2015

Goed nieuws voor de reiziger. Het aantal koperdiefstallen is ten opzichte van vorig jaar drastisch gedaald. Waren er in het eerste half jaar van 2014 nog 127 diefstallen, in 2015 is dat aantal gedaald naar 54. Een daling van 57%. De maatregelen tegen koperdiefstal werpen hun vruchten af en daar gaan we dan ook mee door.

Aluminium en DNA-spray

Koper is het beste materiaal om stroom te geleiden. Nodig voor het spoor dus. Maar waar het kan, vervangen we koper door aluminium. Dat is veel minder waard. Tenslotte is veel koper door ProRail bewerkt met synthetisch DNA zodat de afkomst van het koper kan worden bepaald. Bron: ProRail

Scherpenzeel geeft subsidie op SelectaDNA

23 March 2015

De gemeente Scherpenzeel doet mee aan een preventief middel tegen woninginbraken: Selecta DNA. Dat is een onzichtbaar middel met een unieke code. U brengt het materiaal aan op uw waardevolle spullen. Na een – onverhoopte – inbraak kan de politie teruggevonden spullen herkennen en snel aan de rechtmatige eigenaar teruggeven. In andere gemeenten, zoals in Amersfoort, zijn goede ervaringen opgedaan: daar is het aantal woninginbraken gedaald met 85%.
De afgelopen periode is het aantal woninginbraken ook in Scherpenzeel gestegen. Dat is voor slachtoffers van een inbraak een héél vervelende ervaring. De gemeente zet zich samen met de politie en andere instanties in om inbraken zoveel mogelijk te voorkomen en daders aan te pakken. Bron: scherpenzeel.nl

8 Texaco vestigingen bewapend met DNA-spray

19 December 2014

Op de bemande Texaco tankstations van GP Groot zijn afgelopen week DNA-douches geïnstalleerd. De DNA-douche is een belangrijk wapen in de strijd tegen overvallers. De DNA-douche is vooral bedoeld als preventiemiddel. Overvallers worden afgeschrikt doordat de pakkans wordt vergroot.

Bij een overval op een tankstation wordt de DNA-spray geactiveerd. Terwijl de politie wordt gealarmeerd, besproeit deze douche de overvaller met een unieke, transparante DNA-vloeistof. De spray is niet schadelijk en blijft langere tijd op de huid en kleding zitten. Deze sporen zijn met het blote oog niet zichtbaar. Pas wanneer de overvaller met een UV-lamp beschenen wordt licht hij op.

Tegenwoordig zijn politieauto’s en agenten uitgerust met deze lampen. Doordat iedere spray-unit een unieke DNA-code bevat, is de verdachte te koppelen aan de locatie waar de overval heeft plaatsgevonden.

De DNA-douche is een groot succes en heeft in veel steden geleid tot een daling van het aantal overvallen. Bron: gpgroot.nl