Project Koperslag

Diefstal van metalen, in het bijzonder koper, is voor veel bedrijven en organisaties als het Nederlandse ProRail een groot en hardnekkig probleem. Sinds 2009 levert SDNA in Nederland en Duitsland een bijdrage in de strijd tegen deze vorm van criminaliteit. Op 30 juni 2011 heeft de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Opstelten het startsein gegeven voor de Actie Koperslag. Samen met de politie, het OM, ProRail en de metaalverwerkingsbranche zijn tien afspraken gemaakt om koperdiefstal harder aan te pakken. Door de sterke stijging van de koperprijs, is ook de diefstal van koper sterk gestegen. Koperdiefstal zorgt voor veel directe en indirecte schade op het spoor, in de kunstsector en elektriciteitssector. Ook TenneT heeft zich hierbij aangesloten, wat formeel werd vastgelegd met de ondertekening van het convenant door TenneT op 28 maart 2012.

Door maatregelen te treffen voor zowel de aanbieders als de opkopers van gestolen koper willen Justitie, politie, ProRail en de metaalbranche het stelen van koper metaal onaantrekkelijker maken. Een van de preventieve maatregelen is het markeren van van koper met SDNA.

Prorail

Door de hoge koperprijs en het stijgend aantal diefstallen langs het spoor besloot Prorail in 2010 om te starten met het markeren met SDNA. In 2011 werd deze aanpak zelfs onderdeel van actie 'koperslag'. Met SDNA-Spray gemarkeerde kabels zijn voor dieven veel minder aantrekkelijk. Omdat de Politie bij controles eenvoudig de precieze herkomst (baanvak) kan vaststellen, leveren transport, bezit en verwerking van gemarkeerde kabel meer risico’s op. De praktijk toont aan, dat dit tot een daling van het aantal diefstallen leidt. In combinatie met andere maatregelen droeg markering met SDNA-Spray bij aan het terugdringen van het aantal koperdiefstallen langs het Nederlandse spoor met 81% (periode 2011 - 2013. Bron ProRail). Voor meer berichtgeving over actie koperslag zie Rijksoverheid.