Politie

Synthetisch DNA heeft zich de afgelopen jaren bewezen als goed hulpmiddel in de strijd tegen overvallen, ramkraken, inbraken en diefstal. Britse politiekorpsen maken al jaren enthousiast gebruik van de methode en ook in België zijn de resultaten positief. Bij projecten in o.a. Dendermonde, Nederland en Duitsland, waar SelectaDNA is ingezet als preventiemiddel, is het aantal vermogensdelicten gemiddeld met zo’n vijftig procent gedaald. En als een dader zich toch niet laat afschrikken, zijn de producten effectief als hulpmiddel bij opsporing en het rondkrijgen van bewijs.

Belangrijkste effecten  

  • minder inbraken, diefstallen en overvallen
  • minder aangiftes
  • stijging subjectief veiligheidsgevoel van ondernemers
  • verbeterde pakkans en bewijslast
  • verlichting van de bewijsvoering

Succesvolle samenwerking

Sleutel tot het succes van SelectaDNA is de samenwerking met de politie op zowel landelijk als lokaal niveau. Doordat bedrijven en bewoners bij de ingang van hun pand duidelijk melding maken van het gebruik van SelectaDNA én doordat agenten, rechercheurs en forensische opsporing alert zijn op markeringen op personen of goederen, is de afschrikwekkende werking groot. Deze strategie past uitstekend binnen het streven om meer te doen aan criminaliteitspreventie. Zo is de DNA-spray een onderdeel van de landelijke ‘taskforce overvallen’.

De politie is in het bezit van een protocol met betrekking tot de borging van de opsporing. Door goede samenwerking van alle betrokken partijen zijn er inmiddels al een aantal goederen geretourneerd aan de rechtmatige eigenaar en zijn er succesvolle aantal zaken waarbij de verdachte mede door DNA-spray is veroordeeld. Zie nieuws voor jurisprudentie en andere media-items.

Indien u het contactpersoon van een regio zoekt kunt u contact met ons opnemen. Ook over de actuele stand van zaken met betrekking tot succesvolle zaken kunt u contact met ons opnemen.

Verhoging van het risico

SelectaDNA verhoogt het risico voor daders van vermogensdelicten op vier verschillende momenten.

- Heterdaad situatie
De politie kan personen in de directe omgeving in een heterdaad situatie met behulp van uv-verlichting controleren op sporen van SelectaDNA. De methode kan toegepast worden wanneer personen zich verdacht gedragen, een bekende van de politie zijn of wanneer een signalement overeenkomt.

- Bij controle verdachte n.a.v. camerabeelden of modus operandi
In de periode na een overtreding kan de politie een mogelijke dader op het spoor komen op basis van herkenning van de werkwijze, camerabeelden of getuigenverklaringen. In dit geval kan de verdachte worden opgezocht en worden gecontroleerd met uv-verlichting.

- Bij gebruik uv-lamp in verder of ander onderzoek
Sporen van SelectaDNA zijn moeilijk te verwijderen. Hierdoor kunnen daders ook na een langere periode, wanneer ze voor ander onderzoek in beeld komen, gekoppeld worden aan een eerder delict.

- Ad Random / Willekeurig
Bij een groeiend aantal politiebureaus is er uv-verlichting aanwezig in de ruimte waar verdachten gefouilleerd worden voordat ze de eerste 6 uur vastgehouden worden. Indien de verdachte voor een heel ander strafbaar feit is aangehouden is hij hierdoor alsnog in verband te brengen met een eerder incident.

Preventie

Projecten hebben laten zien dat alleen al het frequente gebruik van uv-lampen tijdens de opsporing de kans op vermogensdelicten sterk vermindert. Ook het plaatsen van borden die op het gebruik van SelectaDNA wijzen werkt preventief. Tot slot versterkt lokale publiciteit rondom een project de preventieve werking van de producten. In overleg wordt daarom altijd besproken hoe de (lokale) nieuwsmedia zo effectief mogelijk te bereiken zijn.

Lok-acties

De producten van SelectaDNA zijn perfect toe te passen tijdens lokacties. Ze kunnen gemonteerd en gebruikt worden bij lokwoningen of recherchediensten.

Informatie

Heeft u vragen over de toepassing van SelectaDNA of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.