Politie

Het gebruik van Microdust heeft zich de afgelopen jaren bewezen als hulpmiddel in de strijd tegen diefstal van metalen gereedschap en werktuigen. Bij projecten waar Microdust is ingezet als preventiemiddel is het aantal vermogensdelicten gedaald. En als een dader zich toch niet laat afschrikken, zijn de producten effectief als hulpmiddel bij opsporing en het rond krijgen van bewijs.

Belangrijkste effecten

  • minder inbraken, diefstallen en overvallen
  • minder aangiftes
  • stijging subjectief veiligheidsgevoel van ondernemers en bewoners
  • verbeterde pakkans en bewijslast
  • verlichting van de bewijsvoering
  • Succesvolle samenwerking

Sleutel tot het succes van de markeringen is de samenwerking met de politie. Doordat bedrijven duidelijk melding maken van het gebruik van SDNA én doordat agenten, rechercheurs en forensische opsporing alert zijn op markeringen op personen of goederen, is de afschrikwekkende werking groot. Deze strategie past uitstekend binnen het streven om meer te doen aan criminaliteitspreventie.

SDNA heeft diverse projecten of afspraken met de landelijke eenheid en in sommige gevallen op regionaal niveau met betrekking tot de borging van de opsporing.

Verhoging van het risico

De SDNA-markeringen verhogen het risico voor daders van vermogensdelicten op verschillende momenten.

- Heterdaad situatie
De politie kan goederen in de directe omgeving in een heterdaad situatie met behulp van uv-verlichting controleren op sporen van Microdust. De methode kan toegepast worden wanneer personen zich verdacht gedragen, een bekende van de politie zijn of wanneer een signalement overeenkomt.

- Bij aantreffen van vermoedelijk gestolen goederen
Zodra de politie op basis van onderzoek of op andere wijze goederen aantreft die mogelijk van diefstal afkomstig zijn, heeft zij met Microdust een markering in handen die gemakkelijk aantoont of deze verdenking terecht is.

- Bij gebruik uv-lamp in verder of ander onderzoek
Sporen van Microdust zijn moeilijk te verwijderen. Hierdoor kunnen daders ook na een langere periode, wanneer ze voor ander onderzoek in beeld komen, gekoppeld worden aan een eerder delict.

Preventie

Projecten hebben laten zien dat alleen al het frequente gebruik van uv-lampen tijdens de opsporing de kans op vermogensdelicten sterk vermindert. Ook het plaatsen van borden die op het gebruik van SDNA-markering wijzen werkt preventief. Tot slot versterkt publiciteit rondom een project de preventieve werking van de producten. In overleg wordt daarom altijd besproken hoe de (lokale) nieuwsmedia zo effectief mogelijk te bereiken zijn.

Informatie

Heeft u vragen over de toepassingen van SDNA of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.