Politie

Synthetisch DNA heeft zich de afgelopen jaren bewezen als goed hulpmiddel in de strijd tegen overvallen, ramkraken, inbraken en diefstal. Britse politiekorpsen maken al jaren enthousiast gebruik van de methode en ook in België zijn de resultaten positief. Bij projecten in o.a. Dendermonde, Nederland en Duitsland waar SelectaDNA is ingezet als preventiemiddel is het aantal vermogensdelicten gemiddeld met zo’n vijftig procent gedaald. En als een dader zich toch niet laat afschrikken, zijn de producten effectief als hulpmiddel bij opsporing en het rondkrijgen van bewijs. De strategie is zo succesvol dat de politie ook in onze buurlanden Duitsland en Nederland projecten draait met SelectaDNA.

Belangrijkste effecten

  • minder inbraken en diefstallen
  • minder aangiftes
  • stijging subjectief veiligheidsgevoel van bewoners
  • verbeterde pakkans en bewijslast
  • verlichting van de bewijsvoering

Succesvolle samenwerking

Sleutel tot het succes van SelectaDNA is de samenwerking met de politie op lokaal niveau. Doordat bewoners bij de ingang van hun woning duidelijk melding maken van het gebruik van SelectaDNA én doordat agenten, rechercheurs en forensische opsporing alert zijn op markeringen op goederen, is de afschrikwekkende werking groot. Deze strategie past uitstekend binnen het streven om meer te doen aan criminaliteitspreventie.

Projecten

Een aantal politiezones is inmiddels zowel actief als passief betrokken bij het gebruik van SelectaDNA. Deze politiezones zijn, in veel gevallen in samenwerking met gemeenten en andere collectieven, projecten gestart om het aantal vermogensdelicten terug te dringen. Door lokaal werkzame politieambtenaren te informeren en te voorzien van de benodigde middelen en protocollen om SelectaDNA waar te kunnen nemen en te analyseren zijn de producten effectief in de strijd tegen criminaliteit.

Verhoging van het risico

SelectaDNA verhoogt het risico voor daders van vermogensdelicten op vier verschillende momenten.

- Heterdaad situatie
De politie kan goederen in de directe omgeving in een heterdaad situatie met behulp van uv-verlichting controleren op sporen van SelectaDNA. De methode kan toegepast worden wanneer personen zich verdacht gedragen, een bekende van de politie zijn of wanneer een signalement overeenkomt.

- Bij controle verdachte n.a.v. camerabeelden of modus operandi
In de periode na een overtreding kan de politie een mogelijke dader op het spoor komen op basis van herkenning van de werkwijze, camerabeelden of getuigenverklaringen. In dit geval kan bij een eventuele doorzoeking met uv-verlichting worden gezocht naar de markering.

- Bij gebruik uv-lamp in verder of ander onderzoek
Sporen van SelectaDNA zijn moeilijk te verwijderen. Hierdoor kunnen daders ook na een langere periode, wanneer ze voor ander onderzoek in beeld komen, gekoppeld worden aan een eerder delict.

- Ad Random / Willekeurig
Bij een groeiend aantal politiebureaus is er uv-verlichting aanwezig in de ruimte waar verdachten gefouilleerd worden voordat ze de eerste 6 uur vastgehouden worden. Indien de verdachte voor een heel ander strafbaar feit is aangehouden is hij hierdoor alsnog in verband te brengen met een eerder incident.

Preventie

Projecten hebben laten zien dat alleen al het frequente gebruik van uv-lampen tijdens de opsporing de kans op vermogensdelicten sterk vermindert. Ook het plaatsen van borden die op het gebruik van SelectaDNA wijzen werkt preventief. Tot slot versterkt lokale publiciteit rondom een project de preventieve werking van de producten. In overleg wordt daarom altijd besproken hoe de (lokale) nieuwsmedia zo effectief mogelijk te bereiken zijn.

Lok-acties

De producten van SelectaDNA zijn perfect toe te passen tijdens lokacties. Ze kunnen gebruikt worden bij lokwoningen, lokauto’s en acties van bijvoorbeeld recherchediensten.

Informatie

Heeft u vragen over de toepassing van SelectaDNA of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.